Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa

 

Jest formą pomocy psychologicznej. Polega na kontakcie terapeutycznym skoncentrowanym na problemie wywołującym kryzys, czasowo ograniczonym, w którym dochodzi do konfrontacji osoby z kryzysem i do jego rozwiązania. Redukcja symptomów i przywrócenie równowagi psychicznej zapobiega dalszej dezorganizacji . (W. Badura – Madej 1996)
Interwencja kryzysowa obejmuje pomoc osobom w różnego rodzaju kryzysach lub nimi zagrożonych takich jak:
- rodziny w kryzysie
- osoby dotknięte przemocą domową
- osoby przeciążone psychicznie, obarczone wieloma trudnymi zdarzeniami w życiu swoim i rodziny
- osoby żyjące w przewlekłym stresie
-osoby doświadczające wypalenia zawodowego
- osoby mające problemy w relacjach małżeńskich, partnerskich, z dziećmi
- ofiary, uczestnicy i świadkowie nieszczęśliwych wypadków, pożarów, katastrof, ataków terrorystycznych
- ofiary i świadkowie napadów, gwałtów i innych przestępstw
- osoby chcące popełnić samobójstwo
- osoby przeżywające żałobę po utracie bliskiej osoby