Psychoterapia

Psychoterapia

 

Psychoterapia jest najważniejszą - zwykle długoterminową - formą pomocy psychologicznej. Jej głównym celem jest uzyskanie jak najpełniejszej świadomości co do przyczyn i natury trudności życiowych. Chodzi tu zarówno o dylematy dotyczące dokonywanych wyborów i podejmowanych decyzji, jak i problemów pojawiających się w relacjach z innymi ludźmi - szczególnie w bliskich, intymnych związkach.

 

Uświadomienie sobie, dlaczego właśnie tak się dzieje, pozwala na wspólne wypracowanie  odpowiednich i skutecznych sposobów przezwyciężania doświadczanych trudności.

 

Każda osoba poszukująca pomocy psychologicznej otrzyma tyle czasu, ile potrzebuje – w przyjaznym miejscu, gdzie poczuje się zrozumiana i zaakceptowana. Kontakt z profesjonalistą i uważne wysłuchanie stanowią warunek umożliwiający dokonanie zmian, rozwój i uzyskanie satysfakcji z życia.

 

 

Czas trwania terapii uzależniony jest od złożoności problemu – może obejmować okres od kilkunastu tygodni do kilku lat. Dwa lub trzy pierwsze spotkania służą zwykle zebraniu wywiadu, poznaniu klienta i jego problemu. Ten etap kończy się zawarciem kontraktu terapeutycznego, czyli wspólnym określeniem celów terapii oraz ustaleniem jej zasad.