Marzena Joanna Wawerska – Kus

Pedagog / Psychoterapeuta

omnie

Pedagog – absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom z wyróżnieniem, praca magisterska z zakresu andragogiki); certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia (certyfikat uzyskany w 2003 roku), absolwentka Szkoły Psychoterapii Ośrodka „Intra”, superwizor PARPA i RSPU (od 2012); członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnienia; posiada bogate doświadczenie zawodowe w pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi i DDA (Poradnia „Petra” w Warszawie, Przychodnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Solec 30 a w Warszawie, Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta, oddział Warszawa oraz Stowarzyszenie „Rodzina i Trzeźwość”). Od sierpnia 2004 do października 2013 roku kierowała Poradnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w warszawskiej dzielnicy Włochy, gdzie m.in. prowadziła terapię grupową DDA według autorskiego programu. Publikuje artykuły w dwumiesięczniku „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia” i miesięczniku „Świat Problemów”, dotyczące praktyki pracy terapeutycznej oraz zagadnień etycznych, współpracowała z Gazetą Ruchu Abstynenckiego „GRA. Wydała cztery pozycje książkowe: wraz z mężem Jakubem Kus „Uzależnienie od władzy”, samodzielnie – „Pierwszy krok to za mało”, „Dzieciństwo bez dzieciństwa” i „DDA – autoportret”. W ramach programów szkoleniowych współpracowała z partnerami społecznymi. Aktualnie jest kierownikiem merytorycznym i wykładowcą Studium Terapii Uzależnień w Broku („Błękitny Krzyż w Polsce”), superwizuje palcówki zajmujące się terapią osób uzależnionych i ich rodzin, prowadzi superwizję szkoleniową dla osób przygotowujących się do egzaminu certyfikacyjnego PARPA.
Prowadzi psychoterapię indywidualną i warsztaty terapeutyczne w zakresie:
• spectrum problemów w obszarze tzw. DDA, DDD i współuzależnienia;
• terapii par, także homoseksualnych;
• pomoc w problemach długotrwałej abstynencji;
• ograniczenie szkód w uzależnieniu;
• kryzysy życiowe – śmierć bliskiej osoby, rozpad związku, usamodzielnienie się dorosłych dzieci, bilans życia i in.;
• psychoterapia indywidualna dla przyszłych psychoterapeutów w nurcie humanistycznym i integracyjnym;
• superwizja indywidualna i grupowa dla terapeutów uzależnień.
Energię do pracy czerpie z kultury – teatru, opery, kinowych superprodukcji, bajek i baśni oraz z podróży, nie tylko egzotycznych.