Tymoteusz Leoński

Psycholog / Psychoterapeuta / Seksuolog

tymek_ciemny

Jestem absolwentem studiów psychologicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prawniczych na Uniwersytecie Szczecińskim.
Ukończyłem Kurs Pomocy Psychologicznej w Ośrodku „Intra” w Warszawie oraz podyplomowe studium „Pomoc Psychologiczna w Dziedzinie Seksuologii” na UAM.
W zakresie psychoterapii szkoliłem się przez 4 lata w Szkole Psychoterapii w Ośrodku „Intra” w Warszawie, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Przez ponad 7 lat prowadziłem terapię krótko- i długoterminową dla osób dorosłych w poradni zdrowia psychicznego w Szczecinie.
Od 2011 roku należę do zespołu doświadczonych terapeutów w jednym z renomowanych prywatnych ośrodków psychoterapeutycznych w Poznaniu.
Od wielu lat jestem również wykładowcą akademickim. Obecnie prowadzę zajęcia, głównie z przedmiotów praktycznych, dla studentów psychologii w poznańskim Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu SWPS.
Pracuję w nurcie integracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem nurtów humanistycznych (podejście Gestalt, skoncentrowane na osobie i skoncentrowane na emocjach).
Za najważniejsze w pracy terapeutycznej uważam stworzenie bezpiecznej, pełnej akceptacji i wzajemnego zaufania relacji z pacjentami. Taka relacja stanowi gwarantowaną podstawę wspólnych działań zmierzających do zrozumienia Państwa potrzeb, problemów i oczekiwań. A to z kolei umożliwia wprowadzanie trwałych i satysfakcjonujących zmian.